Η εξαγωγή στην ευρωπαϊκή αγορά δίνει την προσοχή! Η ΕΕ επεκτείνει τις κινήσεις της και περνά το δασμολόγιο παγκόσμιου πρώτο «άνθρακα»!

March 25, 2022

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Η εξαγωγή στην ευρωπαϊκή αγορά δίνει την προσοχή! Η ΕΕ επεκτείνει τις κινήσεις της και περνά το δασμολόγιο παγκόσμιου πρώτο «άνθρακα»!

Οι πιό πρόσφατες ειδήσεις, στις 15 Μαρτίου, τοπική ώρα, γαλλικός Πρόεδρος Emmanuel Macron είπαν στα προσωπικά κοινωνικά μέσα του ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν επιτύχει μια συμφωνία για το φόρο συνόρων άνθρακα της ΕΕ.

 

Αφότου εγκρίνεται επισήμως η πρόταση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2023, και το πεδίο της επιβολής καλύπτει τις βιομηχανίες όπως το τσιμέντο, το λίπασμα, το αργίλιο και ο χάλυβας. Η μεταβατική περίοδος από το 2023 ως το 2025 θα εφαρμοστεί, και τα δασμολόγια άνθρακα θα εισαχθούν τυπικά το 2026.

Σαν παγκόσμια πρώτη πρόταση να εξεταστεί η κλιματική αλλαγή υπό μορφή δασμολογίου άνθρακα, θα είχε τις βαθιές επιπτώσεις στο σφαιρικό εμπόριο.

 

Ο αυστραλιανός εμπορικός Υπουργός έχει αυτό που λέει:

«Ανησυχούμε πολύ για το ότι ο μηχανισμός ρύθμισης συνόρων άνθρακα της ΕΕ (CBAM) είναι ουσιαστικά ακριβώς ένας νέος προστατευτικός μηχανισμός που υπονομεύει τελικά τη σφαιρική ελευθεροποίηση των συναλλαγών και χτυπά τους homegrown αυστραλιανούς εξαγωγείς και τις εργασίες.»

 

Από το 2008, Krugman, ένας νικητής βραβείου Νόμπελ στα οικονομικά, υπέβαλε μια σαφή υπόθεση στην ορθολογιστική ικανότητα των δασμολογίων άνθρακα στα πλαίσια του ΠΟΕ.

Θεωρεί ότι τα εισαγόμενα προϊόντα που δεν πληρώνουν τα δασμολόγια άνθρακα έχουν ένα «άδικο» ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, έτσι αναπτυγμένες χώρες που έχουν αναλάβει τις υποχρεωτικές υποχρεώσεις μείωσης εκπομπής έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν να λάβουν τα εμπορικά μέτρα στα σύνορα, να αυξήσουν το κόστος των ξένων παραγωγών των παρόμοιων προϊόντων, και να επιβάλουν τους περιορισμούς στις εισαγωγές. Τα προϊόντα φορολογούνται αναλογικά στο διοξείδιο του άνθρακα που περιέχουν ή εκπέμπουν κατά τη διάρκεια της παραγωγής, ενώ οι επιστροφές φόρος-απαλλαγής ή φόρου δίνονται στα προϊόντα το διοξείδιο του άνθρακα που εξάγεται που περιέχουν από τη πατρίδα τους, επιτυγχάνοντας κατά συνέπεια το στόχο «το χώρο».

 

Ο μηχανισμός ρύθμισης συνόρων άνθρακα της ΕΕ (CBAM) απαιτεί την εισαγωγή των άνθρακας-εντατικών προϊόντων για να συμμορφωθεί πλήρως με τους κανόνες διεθνούς εμπορίου για να αποτραπεί να αντισταθμίσει τις προσπάθειες μείωσης αερίου θερμοκηπίου της ΕΕ με την εισαγωγή των προϊόντων που γίνεται στις εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες, οι οποίες έχουν τις λιγότερες πολιτικές κλιματικής αλλαγής από την ΕΕ ακριβή. Θα βοηθήσει επίσης να αποτρέψει την παρεκτροπή παραγωγής ή την εισαγωγή των άνθρακας-εντατικών προϊόντων.

 

Η πιό πρόσφατη ερευνητική έκθεση της συμβουλευτικής ομάδας της Βοστώνης (BCG) βαθειά αναλύει τον οικονομικό αντίκτυπο των δασμολογίων άνθρακα της ΕΕ στις βασικές βιομηχανίες και διαπιστώνει ότι ο αντίκτυπος των δασμολογίων άνθρακα στα κέρδη βιομηχανίας μπορεί να είναι τόσο υψηλός όσο 40%, και οι επιχειρήσεις τη σε ολόκληρη βιομηχανία αλυσοδένουν θα αισθανθούν την αύξηση δαπανών. Αντίκτυπος.

 

Για τις εξωτερικές επιχειρήσεις που στην ΕΕ, τα δασμολόγια άνθρακα έχουν επιπτώσεις άμεσα στο ανταγωνιστικό τοπίο, και θα αλλάξουν ακόμη και το εμπορικό τοπίο σε μεγαλύτερο βαθμό, σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες BCG. Εάν αυτές οι επιχειρήσεις αποτυγχάνουν να προσαρμοστούν γρήγορα στη καινούργια συμφωνία με τη μείωση του ίχνους άνθρακά τους, θα μπορούσαν να χάσουν το μερίδιο αγοράς και να αντικατασταθούν από άλλες επιχειρήσεις της ΕΕ ή τις άνθρακας-αποδοτικότερες επιχειρήσεις σε άλλες χώρες.

 

Η ΕΕ CBAM θα καλύψει αρχικά πέντε βιομηχανίες συμπεριλαμβανομένου του τσιμέντου, της ηλεκτρικής ενέργειας, του λιπάσματος, του χάλυβα και του αργιλίου. Αυτές οι πέντε βιομηχανίες αποτελούν μαζί για 40% των συνολικών εκπομπών της ΕΕ.

 

Από τις 44 βιομηχανίες που η ΕΕ θεωρεί είναι οι περισσότερες που έχουν ανάγκη από μείωση άνθρακα, 85% συσχετίζονται με τα υλικά, την ενέργεια και τις βιομηχανίες που παρέχουν τις πρώτες ύλες για τις διαδικασίες βιομηχανικής παραγωγής. Επιπλέον, οι βιομηχανίες όπως τα χημικά προϊόντα, βασικά μέταλλα, προϊόντα εγγράφου και μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα, αν και σχετικά λιγότερο εξαρτώμενες από το εμπόριο, έχουν την υψηλή ένταση εκπομπής άνθρακα και επίσης θα επηρεαστούν άμεσα.

 

Τα συγκεκριμένα καλυμμένα CBAM προϊόντα της ΕΕ καθορίζονται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή συνδυασμένη ονοματολογία, η οποία είναι βασισμένη στην εναρμονισμένη ονοματολογία συστημάτων της οργάνωσης παγκόσμιου τελωνείου. με βάση.

 

Παρακαλώ σημειώστε ότι το 2023-2025 έχει προσδιοριστεί ως μεταβατική περίοδος για την ΕΕ CBAM, κατά τη διάρκεια της οποίας οι εισαγωγείς δεν θα έχουν μόνο την υποχρέωση δήλωσης και καμία οικονομική υποχρέωση. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, οι εισαγωγείς πρέπει για να εκθέσουν σε τριμηνιαία βάση την ποσότητα εισαγόμενων προϊόντων τους, συνολικής ενσωματωμένης εκπομπής άνθρακα τους, συνολικών ενσωματωμένων έμμεσων εκπομπών τους, και της τιμής άνθρακα πράγματι καταβληθείσας στη χώρα προέλευσης για τα εισαγόμενα προϊόντα.

 

Από το 2026, οι εισαγωγείς πρέπει για να καταβάλουν το αντίστοιχο ποσό πιστοποιητικών CBAM βασισμένων στην ενσωματωμένη εκπομπή άνθρακα των εισαγόμενων προϊόντων τους.

 

Για τις επιχειρήσεις μας που στην Ευρώπη, εάν τα προϊόντα περιλαμβάνουν πέντε βιομηχανίες του τσιμέντου, της ηλεκτρικής ενέργειας, του λιπάσματος, του χάλυβα και του αργιλίου, ειδικά η χαλυβουργία, πρέπει να δώσουμε προσοχή στις αλλαγές. Πέρυσι, η ρύθμιση της χώρας μου των δασμολογίων εξαγωγής στα προϊόντα χάλυβα έχει μειώσει σημαντικά την εξαγωγή των προϊόντων χάλυβα χαμηλών σημείων και μέσος-τελών.

 

Στην πραγματικότητα, διακοπή ρεύματος του περασμένου φθινοπώρου η «και η μείωση παραγωγής» ήταν ήδη μια δοκιμή για το εξωτερικό εμπόριο. Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτό δεν είναι ένα βραχυπρόθεσμο πράγμα! Επειδή η χώρα μου έχει υποσχεθεί «να προσπαθήσει να οξύνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ως το 2030 και να προσπαθήσει να επιτύχει την ουδετερότητα άνθρακα ως το 2060». Αυτό είναι η τάση!

 

Οι άνθρωποι εξωτερικού εμπορίου που συμμετέχουν στην εξαγωγή των energy-intensive προϊόντων, παρακαλώ δώστε προσοχή στις τάσεις βιομηχανίας, καταστήστε τα σχέδια πρόωρα, και ακολουθήστε την τάση είναι η έξοδος!